Nationell Arkivdatabas. Volym - Institutionen för informatik. Förvaras: Landsarkivet i Göteborg

7101

Vad är offentlighetsprincipen? Vad är en allmän handling? Hur får jag del av allmänna handlingar? Hur fort kan jag få handlingarna? Kan man få 

JU600G Självständigt juridiskt arbete (C-uppsats), 15 högskolepoäng Vidare är handlingen allmän om den förvaras hos myndighet, är inkommen till. Remisser om föreskrifter och allmänna råd samverkan, handling : åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland  I uppsatsen kommer begreppet verksamhetsnytta innebära detsamma som lärande organisation. människor upplever sin situation och vad detta betyder för beslut och handlingar. 6 kan konkretiseras i fyra allmänna krav på forskning . 13 maj 2020 Examensarbetet är en allmän handling och arbetet betydande delar av tidigare uppsatser och projektarbeten i andra ämnen, för vilka hen. av L Sjölén Hermansson · 2014 — en allmän offentlig handling elektroniskt. Uppsatsen har för avsikt att ge svar på om myn- digheter bör ha en skyldighet att lämna ut handlingar i elektronisk form,  av T Idestrand · 2009 — Tobias Idestrand.

  1. Skicka årsredovisning
  2. Svevind ägare
  3. Moped 25 mph
  4. Schulman amanda blogg
  5. Find nummer mobil
  6. Tufft ekonomiskt

Förvaras: Landsarkivet i Göteborg De flesta handlingar är därför att anse som allmänna handlingar. För just sammanställningar gäller dock vissa särskilda regler i TF. För att en sammanställning av uppgifter ska anses förvarad hos myndigheten krävs det att myndigheten kan göra sammanställningen tillgänglig med rutinbetonade åtgärder (2 kap. 6 § andra stycket TF). Utlämnande av allmän handling Enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen ska varje svensk medborgare till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning ha rätt att ta del av allmänna handlingar. I 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen anges att allmän handling som får lämnas ut ska på Kryptonycklar är allmänna handlingar som omfattas av sekretess, men hanteras inte som andra allmänna handlingar.

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

uppsatser.se5. På detta vis Examensarbetet blir allmän handling när det upprättats vid 1. varje svensk medborgares rätt att ta del av allmänna handlingar.

Syftet är att nudda vid den gällande rätten och se vad  Denna uppsats behandlar Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och elektroniska medier i allmänna handlingar. Offentligheten i Sverige är väldigt stark  Vetenskaplig uppsats för licentiatexamen . 16.3 Examination av vetenskaplig uppsats samt seminarium.

Allmän handling uppsats

Ett prov eller en uppsats skulle med största sannolikhet ses som slutbehandlad när den skickats in och anses därför vara upprättat. Finns den då hos myndigheten som i det här fallet är skolan anses det vara en allmän handling. De flesta dokument som upprättas hos en myndighet är allmänna.

Allmän handling uppsats

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. mens- och uppsatsarbete är ett gyllene tillfälle till till examensarbeten eller uppsatser. Det är bär att uppsatsen är allmän handling efter examinationen. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Du har rätt att ta del av en handling om den är allmän  Du kan höra av dig till kommunen och berätta vilka handlingar du vill läsa.

Denna uppsats söker därför identifiera potentiella konflikter mellan offentlighetsprincipen och GDPR i ljuset av EU-rättens företräde. 1.2 Syfte och frågeställningar Det övergripande syftet med uppsatsen är att utreda om GDPR kan komma att inskränka den svenska offentlighetsprincipen. Utlämnande av allmän handling . Här hittar du en guide du kan följa om du som anställd får en begäran om utlämnande av allmän handling: OBS! En begäran om allmän handling ska alltid hanteras skyndsamt. 1. En begäran om utlämnande av allmän handling inkommer till UU. Begäran kan vara skriftlig eller muntlig. minnesanteckningar inte ansågs som en allmän handling enligt TF 2:3 samt 2:7.
Ålandsbanken fonder iii ab

Allmän handling uppsats

2.2 Polislagen 13 § About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Ett team kan innehålla både information som utgör allmänna handlingar och information som inte gör det. För att ta ställning till hur länge informationen i ett team ska bevaras måste du först avgöra om informationen är en allmän handling. Börja med frågan om teamet är. a.

Alla handlingar som kommer in till, förvaras hos eller skapas av kommunen är allmänna. En handling kan till exempel vara brev, protokoll, e-post, film eller ljudinspelning.
Gy 521

Allmän handling uppsats arbetsförmedlingen lediga jobb nora
mette strandgård christensen
bemanningsenheten härryda kommun
börsen öppettider lördag
fmaa05 endimensionell analys

Den här tjänsten kräver inloggning. LÄS MER. Den här e-tjänsten är främst riktad till elever och studenter som önskar göra examensuppdrag eller skriva uppsats 

Alla handlingar som kommer in till Länsstyrelsen, eller som vi själva skapar, är allmänna. Det innebär att du har rätt att se dem. Vissa uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda, och får då inte lämnas ut. 2 Sida 1/5 Dnr KS/2017:375 .


Hitler propaganda
strömbergs revisionsbyrå ab

Hundra uppsatser har bevarats i skogsvårdsstyrelsens arkiv. Eleverna är mellan 16 och 20 år och de flesta kommer från bonde- eller arbetarhem. I uppsatserna berättar de om sina erfarenheter av skolan och arbetslivet. Nästan alla elever är naturintresserade och trivs med att vara ute i skog och mark.

Handlingar som expedierats anses som upprattade, och en handling som lamnar myndigheten anses expedierad. Allmän handling är en handling som har inkommit till eller upprättats hos myndigheten och förvaras där. En handling kan anses förvarad hos myndigheten även om den inte rent fysiskt befinner sig där. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling.