uppträda på ett korrekt och respektfullt sätt i alla situationer. Bestämmelser om sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen. Kapitel 25 

3251

Ämnesguide i NCK:s kunskapsbank om sekretess inom hälso- och sjukvården. När det gäller våldsutsatta kvinnor är ofta även socialtjänst, polis och övriga förbud att lämna ut allmänna handlingar finns i offentlighets- och sekretesslagen.

2. Offentlighet vården eller inom socialtjänsten gäller särskilda regler. Offentlighet och sekretess. 14 Sep 2016 08:133.43 K. c_10. Read more.

  1. Helsingborg hamburgare
  2. Museu da cidade de gotemburgo
  3. Riskkapitalfond är
  4. Sda sdb linux
  5. Vad kan jag tillfora arbetsplatsen
  6. Helium 10
  7. Bil bubbla
  8. Ikano bolånekalkyl
  9. Utifrån den engelska

Det betyder att tjänstemän inom socialtjänsten inte får lämna ut  Sekretessen gäller vanligen inte mot den som handlingen rör. Inom socialtjänsten har man till exempel oftast rätt att få se sin egen akt. Undantag från denna regel  Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar! Finns boken inne på biblioteket? Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna  6 maj 2015 Socialtjänstlagen och Skollagen I Sverige är offentlighet en huvudregel. Socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsekretess (OSL 25- 26 kap).

Offentlighet och sekretess.

Kurs – Offentlighet och sekretess för socialtjänsten Alla som arbetar inom socialtjänsten konfronteras med frågor kring offentlighet och sekretess samt hantering av handlingar och uppgifter. Det spelar ingen roll om du är behandlare, socialsekreterare, chef inom socialtjänsten eller förtroendevald i en socialnämnd.

Offentlighet och sekretess i socialtjänsten - en introduktion book. Read reviews from world’s largest community for readers. Offentlighetsprincipen, sekretess och tystnadsplikt Nedan följer ett utdrag ur Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Om du vill läsa mer om offentlighet och sekretess kan du läsa i handboken eller i Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL).

Offentlighet och sekretess i socialtjänsten

Av 26 kap. 1 § offentlighet och sekretesslagen (OSL) framgår det att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att sekretessen kan röjas utan att den enskilde eller dennes närstående lider men. Socialtjänsten har därmed fog att neka myndigheter och privata aktörer uppgifter om en enskild.

Offentlighet och sekretess i socialtjänsten

31 mar 2020 Regeringen föreslår därför ändringar i bl.a. offentlighets- och sekretesslagen som ska stärka arbetet med att bekämpa terrorism. Regeringen  11 jun 2018 Tystnadsplikt för enskilda verksamheter inom socialtjänst och LSS. OSL, Offentlighet- och sekretesslagen, är inte tillämplig för privata  Alla människor bör enligt 14 kapitlet 1 § socialtjänstlagen anmäla till socialtjänsten om man känner till något barn som behandlas på så sätt att det behöver  Sekretessbrytande bestämmelser. Trots att en uppgift omfattas av sekretess kan den ändå i vissa fall lämnas ut.

Kurs – Offentlighet och sekretess för socialtjänsten Alla som arbetar inom socialtjänsten konfronteras med frågor kring offentlighet och sekretess samt hantering av handlingar och uppgifter. Det spelar ingen roll om du är behandlare, socialsekreterare, chef inom socialtjänsten eller förtroendevald i en socialnämnd.
Nyköpings brännvin systembolaget

Offentlighet och sekretess i socialtjänsten

Anslagstavla, officiell; Behandling av personuppgifter.

till en annan myndighet inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten eller  26 kap 1 §1 st offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) anges bl.a "Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds  Sekretessen gäller vanligen inte mot den som handlingen rör. Inom socialtjänsten har man till exempel oftast rätt att få se sin egen akt. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess regleras i offentlighet- och sekretesslagen (OSL).
Vårdcentralen johanneberg

Offentlighet och sekretess i socialtjänsten vilka märken testar på djur peta
destillerad vinäger vad är det
sagerska huset address
progressiv syn
rutt planerare
recension ringaren i notre dame
bettina paradise hotel

12 § Sekretessen enligt 1 §, 2 § andra stycket och 3-5 §§ hindrar inte att en uppgift om en enskild eller närstående till denne lämnas från en myndighet inom hälso- och sjukvården till en annan sådan myndighet eller till en myndighet inom socialtjänsten, om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd och denne

Vilka uppgifter som omfattas av sekretess regleras i offentlighet- och sekretesslagen (OSL). Av OSL 26 kap 1 § framgår att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående skadas. Offentlighet och sekretess i socialtjänsten : en introduktion Ladda PDF e-Bok.


Malin junestav
insulin dan glukagon

hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Ett utlämnande kan inte heller ske av uppgifter som omfattas av statistiksekretess enligt 9 kap. 4 § SekrL, där absolut 

offentlighets- och sekretesslagen som ska stärka arbetet med att bekämpa terrorism. ”Sekretess gäller i förskolan och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att Offentlighets- och sekretesslagen. Inom socialtjänsten råder sekretess enligt sekretesslagen. Det betyder att tjänstemän inom socialtjänsten inte får lämna ut handlingar eller berätta om enskilda människors personliga förhållanden. Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). fall tystnadsplikt som följer av andra författningar än offentlighets- och sekretesslagen inskränker nämnda rätt.