Föreningen Bevara Ojnareskogen har, utan att vara sakägare eller remissinstans, framhållit naturvärdena i området. MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL Tillåtlighet Enskilda sakägare har ifrågasatt om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven enligt 6 kap. miljöbalken och även ansett att förhandsbesked bör inhämtas från EGdomstolen

1768

”Nej, det var mest om Ojnareskogen, men det ligger lite på is som jag förstår det.” ”Hur involverad är du i demonstrationerna kring Ojnareskogens problem?

Konflikten har stått mellan bevarande eller exploatering av  Ojnareskogen. 9555 likes · 3 talking about this. Vi som gör denna sida vill tipsa om: Skogsvaktarna i Ojnare och om Föreningen bevara Ojnareskogen som Vi är en förening som jobbar för att skydda sjön Bästeträsk och bevara Ojnareskogenpå Gotland mot storskalig kalkbrytning. Samtidigt bildades också Föreningen Bevara Ojnareskogen av folk från bygden.

  1. Ikea home intranet
  2. Tingsnotarie lediga tjänster
  3. Emil meek 2021
  4. Varför är koldioxid farligt
  5. Kollega engelska ord

Konflikten har stått mellan bevarande eller exploatering av ett stort naturområde med extremt höga naturvärden, där företaget Nordkalk vill bryta kalk. Här är bakgrunden. Ojnareskogen är ett så kallat toppobjekt ur naturvårdssynpunkt. Enligt art- och habitatdirektivet med tillhörande riktlinjer föreligger en skyldighet att skydda sådana toppobjekt. Det är alltså enligt EU-rätten nödvändigt att Ojnareskogen utpekas till Natura 2000-område om Sverige ska följa sina gemenskapsrättsliga åtaganden.

9,5 tn gillar.

Ojnareskogen är Gotlands största vildmarksområde och innefattar också sjön Bästeträsk som med sitt fina vatten är en viktig del i Gotlands dricksvattenförsörjning. Det är från Ojnareskogens orörda och oexploaterade natur sjön får sitt rena vatten och området är rikt på källor och våtmarker som Ojna källa och Ojnaremyr.

Benämning. "Ojnareskogen"  ”Nej, det var mest om Ojnareskogen, men det ligger lite på is som jag förstår det.” ”Hur involverad är du i demonstrationerna kring Ojnareskogens problem? norra Ojnareskogen på Gotland.

Ojnareskogen

17 sep 2019 Gotländska Ojnareskogen räddad Skylt vid Ojnareskogen. planer på att bryta kalksten i Natura 2000-området Ojnareskogen på Gotland.

Ojnareskogen

Domstolen  8 jun 2020 tillstånd för brytning av kalksten i området Ojnareskogen, ett område politisk ontologi, sylvan thinking, lawn people, Ojnareskogen, agens  1 okt 2019 Striden om Ojnareskogen har kallats "den största svenska miljöstriden i svensk historia på 30 år".

Det är från Ojnareskogens orörda och oexploaterade natur sjön får sitt rena vatten och området är rikt på källor och våtmarker som Ojna källa och Ojnaremyr. Create . Make social videos in an instant: use custom templates to tell the right story for your business. Kampen om Ojnareskogen fortsätter med kämpande naturälskande människor mot skördare, skotare och en rejält sammansatt polisinsats. Vi får väl se hur det slut Kampen om Ojnareskogen fortsätter Intill Ojnareskogen ligger Bästeträsk som är Gotlands största sjö. Bästeträsk är Gotlands största vattenreservoar och det är det främsta anledningen till att områdena kring Bunge och Ojnareskogen på norra Gotland är vattenskyddsområden. Föreningen Bevara Ojnareskogen har, utan att vara sakägare eller remissinstans, framhållit naturvärdena i området.
Barnbocker 2021

Ojnareskogen

Verksamheten kan inte bedrivas utan att Natura 2000-området skadas, enligt beslutet. – Folk bara jublar, säger Lisa Wanneby, engagerad för Ojnareskogen. Har sett lite på östnytt att det verkar ha blossat upp en konflikt emellan nordkalk och miljörörelsen med stackars mellanskog i mitten. Är väl något kalkbrott som ska byggas ut och där sägs det stå en naturvärd skog.. Ojnareskogen på Gotland är en mosaik av alvarmark, myrmarker och gles låg örtrik kalktallskog.

Ojnareskogen på norra Gotland har under tio år varit föremål för en av Sveriges största miljökonflikter. Konflikten har stått mellan bevarande eller exploatering av  Ojnareskogen. 9555 likes · 3 talking about this.
Motorcycle inspection

Ojnareskogen glestain knives
medical university hospital authority
försäkringskassan underhållsstöd över 18 år
jan astermark hemophilia
oblong shape
kylie jenner transformation
nordicom technologies

Massakern i Ojnareskogen. By Max Gustafson on augusti 28, 2012. Posted in Milj

Striden om Ojnareskogen. Lyssna från tidpunkt: 66 min-sön 29 sep 2019 kl 18.03. 2005 ansöker ett företag om få bryta kalk på Gotland, men platsen är känd för sin unika natur.


Köpa snöskoter blocket
aldersgrense pantelotteriet

11 sep 2018 I dag kom domen från Mark- och miljööverdomstolen om kalkbrytning i Ojnareskogen och området runt Bästeträsk på norra Gotland. Domstolen 

Lars Brane, fd anställd på företaget Nordkalk och  Striden om Ojnareskogen har kallats "den största svenska miljöstriden i svensk historia på 30 år". Fältbiologen och miljöaktivisten Ditte  I fokus finns en konflikt mellan industriell kakbrytning eller bildande av ett Natura 2000-område vid Ojnareskogen på norra Gotland. En motsvarande konflikt  av J Anshelm · 2018 — planerade kalkbrott i Ojnareskogen på Gotland gav upphov till en högljudd miljökonflikt som när detta skrivs pågått i omkring tolv år. Politiska kommentatorer har  av J Jerremalm · 2020 — tillstånd för brytning av kalksten i området Ojnareskogen, ett område politisk ontologi, sylvan thinking, lawn people, Ojnareskogen, agens  Om regeringen får som den vill kommer det finska bolaget Nordkalk inte att få återuppta sin verksamhet i det aktuella området i Ojnareskogen. Myndigheter som  Det blir ingen kalkbrytning i Ojnareskogen och området runt Bästeträsk. Mark- och miljööverdomstolen meddelade i en dom på tisdagen att de  Ojnareskogen.